• Život je pes

    Sledujte novou sérii církve online!
  • Boží království

    Boží království je jeden z klíčových motivů Ježíšova kázání a Nového zákona, v němž se zmínka o Božím království objevuje více než stokrát. Buď s námi online!
© 1992 - 2014  |  Církev Slovo života