• Boží království

  Boží království je jeden z klíčových motivů Ježíšova kázání a Nového zákona, v němž se zmínka o Božím království objevuje více než stokrát. Buď s námi online!
 • Biblická škola Brno 2014

  Vítej v Biblické škole Slova života Brno! V roce 2014 přinášíme jedinečnou možnost studovat 24 vyučovacích předmětů a získat tak základ pro svůj život. Více informací najdeš na www.bisb.cz
 • Konference NEXT LEVEL

  Sledujte záznam konference Next Level v Brně. Věříme, že nás Bůh vede skrze svého Ducha na novou úroveň života s Ním. Nová úroveň sebevydání, vztahů, kvality, lásky, moci a růstu Jeho královstvi je před námi.
 • V Jeho šlépějích

  Apoštol Pavel přirovnává život křesťana k běhu. K Běhu v Ježíšových šlépějích...
  Nemiň novou sérii Andrija Buličiče vycházející z dvanácté kapitoly Židům.
© 1992 - 2014  |  Církev Slovo života