• Boží království

    Boží království je jeden z klíčových motivů Ježíšova kázání a Nového zákona, v němž se zmínka o Božím království objevuje více než stokrát. Buď s námi online!
  • Biblická škola Brno 2014

    Vítej v Biblické škole Slova života Brno! V roce 2014 přinášíme jedinečnou možnost studovat 24 vyučovacích předmětů a získat tak základ pro svůj život. Více informací najdeš na www.bisb.cz
© 1992 - 2014  |  Církev Slovo života